Fem röster om att bygga partnerskap

Representanter för olika delar av näringen reflekterar om hur de ser på sin och andras roll. Vilka utmaningar kräver samverkan mellan olika parter? Hur ser näringen på de offentliga aktörernas roll och vad kan näringslivet ta ansvar för? Vilka partnerskap behöver utvecklas mellan akademi, offentliga aktörer, civilsamhälle och näringslivet?

Menti

Menti, kod 99 32 23

Använd Menti.com för att interagera med seminarierna och ställa frågor till talarna.

Björn Bergman

Björn Bergman, Svenska Stadskärnor

Vd, Svenska Stadskärnor.

Till presentation

Stina Algotson

Stina Algotson, vd Besöksnäringens FoU-fond

Stina Algotson, vd Besöksnäringens FoU-fond (BFUF).

Till presentation

Ahmed Abdirahman

Joppe Pihlgren

Ahmed Abdirahman är näringspolitisk expert för integration på Stockholms Handelskammare.

Till presentation

Helene Lantz

Helene Lantz, Lantbrukarnas riksförbund

Verksamhetsutvecklare, Lantbrukarnas Riksförbund.

Till presentation