Förmöte för politiker

Dagen innan konferensen ordnar SKL ett förmöte för dig som är politiker.

Mötet syftar till stärka det politiska ledarskapet i kommunerna och erbjuda en plattform för att stärka det kommunala perspektivet i besöksnäring.

Anmäl dig till mötet sker i samband med att du anmäler ditt deltagande på konferensen.