Never Settle!

Petter Stordalen, entreprenör, investerare, fastighetsutvecklare och en av nordens största hotellentreprenörer berättar om hur han och de 16 500 medarbetarna i Nordic Choice Hotels skapar en företagskultur som skapar engagemang kring mångfald, hållbarhet och stadsutveckling.

Han delar med sig av konkreta exempel när det offentliga och näringslivet gemensamt gjort skillnad och hur han tror att den gemensamma genomförandekraften ytterligare kan utvecklas.

Ställ frågor till Petter Stordalen

Menti, kod 99 32 23

Använd Menti.com för att interagera med seminarierna och ställa frågor till Petter Stordalen.

Petter Stordalen

Petter Stordalen

Entreprenör, investerare, fastighetsutvecklare och en av nordens största hotellentreprenörer.

Till presentation