Välkommen

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting och Lena Carlsson, stabschef Tillväxtverket, inleder konferensen.

Maarja Edman, analysansvarig, Höga kusten Destinationsutveckling AB och dagens moderator ger oss en introduktion till dagens tema.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting inleder dagen och lyfter samverkan och partnerskap för besöksnäringens utveckling.

Lena Carlsson, stabschef Tillväxtverket, tar sin utgångspunkt i Tillväxtverkets roll och arbete som samordnande myndighet i besöksnäringsfrågor.

Menti

Menti, kod 99 32 23

Använd Menti.com för att interagera med seminarierna och ställa frågor till talarna.

Lena Micko

Lena Micko

Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation

Lena Carlsson

Gunilla Nordlöf, TIllväxtverket

Stabschef Tillväxtverket.

Till presentation